کتاب های کمک درسی برای کلاس اولی ها

اعمیت پایه اول دبستان بر کسی پوشیده نیست. پدر و مادرها نقش خیلی مهمی در گذراندن این دوره دارند. دانش آموزان کلاس اولی تازه با الفبا و اعداد آشنا می شوند. کم خواندن و نوشتن می آموزند. قرآن و علوم تجربی عن یاد می گیرند. در ظاهر تعداد دروس کم است و جای نگرانی نیست. اما اکثر دانش آموزان اول ابتدایی در مواجهه با این حجم از مطالب جدید نیاز به کتاب کمک درسی کلاس اول دارند.

مشاهده ادامه مطلب

کتاب های کمک درسی پایه اول را بیشتر کتاب های کار و تمرین تشکیل می دهندو کتاب های کار اول ابتدایی برای درک بهتر مطالب و تمرین تکرار مناسب هستند. به طور معمول مادر و پدرها با این کتاب ها به بچه ها کمک می کنند.

درس های کلاس اول عبارتند از: فارسی، نگارش فارسی، قرآن، ریاضی و علوم. هرکدام از این درس ها می تواند آینده تحصیلی کودک را تعیین کند. خیلی مهم است که دانس آموزان تمامی دروس را بفهمند.

کتاب های کلاس اول که به صورت داستانی و به زبان خود بچه ها آموزش ها را بازگو کرده اند کتاب های مناسبی هستند. باید در انتهاب کتاب های آموزشی برای سال اول دبستان خیلی دقت کرد.

کتاب های کمک درسی اول دارای صفحات جذاب و رنگی هستند. این موضوع به حذابیت کتاب و ترغیب دانش آموز به درس خواندن خیلی کمک می کند.

باستان بوک تمامی کتاب های پایه اول دبستان را روی سایت خود موجود دارد. می توانید به صورت تلفنی، اینترنتی یا حضوری خرید خود را انجتم بدهید.

-15%
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۰۰ تومان
-15%
۳۲,۰۰۰ تومان ۲۷,۲۰۰ تومان
-15%
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۱,۰۰۰ تومان
-15%
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
-15%
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
-15%
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
-15%
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
-15%
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
-15%
×